มารุต บูรณะเศรษฐกุล

เปลี่ยนได้มั๊ย ?

 “ชาเขียวโออิชิจะไม่เล่นโปรโมชั่นพร่ำเพรื่ออีกต่อไป มีบ้างปีละ 1 หรือ2 ครั้ง เราจะหันมาเน้นเรื่องสร้างแบรนด์ เพราะการมีโปรโมชั่นไม่ได้ทำให้ยอดขายเติบโตแบบยั่งยืน ดูอย่างคู่แข่งเขาใช้โปรโมชั่นเป็นหลัก พอไม่มีโปรโมชั่นออกมายอดขายเขาจะตกฮวบเลย ของเราก็ตกแต่ตกไม่มาก  และส่วนแบ่งตลาดของเราจะสูงกว่าคู่แข่งในช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่น  ดังนั้นเราต้อง Game changer เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ”

มารุต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)