พาที ส่งอีเมลถึงลูกค้า “นกแอร์” ให้คำมั่นปัญหาแก้หมดแล้ว ท่ามกลางการยกเลิกเที่ยวบินอีก 61 เที่ยววันนี้

หลังจากที่สายการบินนกแอร์ต้องประสบปัญหามาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จนทำให้เที่ยวบินต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่อง และยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง แม้กระทั่งในวันนี้ (4 มีนาคม 2559) นกแอร์ได้ประกาศยกเลิกถึง 61 เที่ยวบิน 
 
แน่นอนว่า ผลจากปัญหาของนกแอร์ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ใช้บริการ 
 
ในช่วงสายของวันนี้ (4 มีนาคม 2559) สายการบินนกแอร์ได้ส่งอีเมลถึงผู้โดยสาร เพื่อชี้แจงสาเหตุของปัญหา พร้อมรับนักบินและเปลี่ยนระบบจัดตารางบิน พร้อมกับให้คำมั่นว่าไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ลงชื่อพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ 
 
อีเมลได้ระบุถึง สาเหตุของปัญหา มาจากการนัดหยุดบินของนักบินบางส่วน และยอมรับว่า สายการบินมีปัญหาเกิดขึ้นภายในองค์กรจริง เนื่องจากสายการบินมีแผนร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในทวีปยุโรปซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ทำให้ต้องยกระดับมาตรฐานของสายการบินให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของ EASA (European Aviation Safety Agency) ส่งผลให้มีนักบินบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการนัดหยุดงานจนส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร และตามมาซึ่งการลาออกของนักบินอย่างกะทันหัน ทำให้มีนักบินไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน
 
แนวทางแก้ปัญหาในเรื่องของนักบิน ขณะนี้ยังคงสรรหานักบินใหม่ๆ และสามารถจัดหานักบินเพิ่มเติมได้แล้ว และได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรตารางการบินของนักบินให้ดีขึ้น 
 
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เพื่อให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือรายละเอียดการชดเชยแก่ผู้โดยสาร ซึ่งสายการบินได้ปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน
 
ในอีเมล ยังระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกำลังได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น และขอให้มั่นใจว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก