“นกแอร์” เปิดงบปี 62 สวนกระแสธุรกิจการบิน ขาดทุนลดลง 33.84% ควบคุมต้นทุนดีขึ้น

“นกแอร์” เปิดผลประกอบการปี 62 มีการขาดทุนอยู่ที่ 1,591.12 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 33.84% มาจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนฟื้นฟูธุรกิจที่วางไว้

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนอยู่ที่ 1,591.12 ล้านบาท ลดลง 813.72 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 33.84% จากปี 2561 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนอยู่ที่ 2,404.84 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่ทำให้บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนลดลงเนื่องจากสามารถบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้ดีขึ้นซึ่งเป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่ายตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ

พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าชดเชยสำหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flightdelay) ลดลงอีกด้วย และบริษัทยังได้มีการนำอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมากออกจากฝูงบินตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ ส่งผลให้ขนาดฝูงบินอากาศยานทั้งปี 2562 อยู่ที่ 24 ลำ ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 6.41% จากปี 2561 และมีต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลง 6.03% เมื่อเทียบกับปี 2561

Source