เปิดพฤติกรรมคนไทย กับการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่นักการตลาดต้องรู้!