เปิดพฤติกรรม New Internet User จากแค่คอนเน็ค สู่เติมเต็มชีวิต

เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ในเครือ GroupM ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมของกลุ่ม New internet user จาก Internet user เดิม ในเมืองไทย ที่เริ่มต้นจากคนเมือง ปัจจุบันได้ขยายไปสู่คนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า New internet user ที่เป็นกลุ่มคนต่างจังหวัด ซึ่งมีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น และเติบโตขึ้นทุกปีๆ
 
 
ในตอนแรกคนกลุ่มนี้ยังไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร รู้แค่ว่าใช้ติดต่อสื่อสารกับคนรู้จักผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก แต่ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เข้าใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แล้วใช้มากกว่าการสื่อสาร แต่เพื่อเติมเต็มชีวิตประจำวัน โดยมีการใช้มือถือเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง และทีวีได้มีบทบาทน้อยลง