หัวเว่ยสรุปตัวเลขผลประกอบการปี 2558 รวม 60,800 ล้านเหรียญสหรัฐ มุ่งมั่นและลงทุนต่อเนื่อง เพื่อค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ และเติบโตอย่างยั่งยืน

หัวเว่ยเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ โทรคมนาคม เอ็นเตอร์ไพรส์ และคอนซูเมอร์ เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 60,800 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2557 ด้วยกำไรสุทธิ 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า

มร. กัว ผิง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมุนเวียนตามวาระ ของหัวเว่ย กล่าวว่า “ในด้านหนึ่ง การเติบโตในระยะยาวของหัวเว่ยจะมาจากตลาดไอซีที ซึ่งกำลังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก อย่างไรก็ดี การเติบโตของหัวเว่ยยังมาจากความมุ่งมั่น และการลงทุนงบจำนวนมหาศาลในธุรกิจหลัก และในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า เราจะเน้นด้านพัฒนาการเชื่อมโยงสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวตั้ง และกำหนดประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์คใหม่ ด้วยแนวคิดการทำงานร่วมกันแบบเปิดเผย และการยึดมั่นในความสำเร็จร่วมกัน เราจะทำงานกับลูกค้าและพันธมิตรของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตสูงสุด ความร่วมมือจะทำให้เราสามารถสร้างโลกที่เชื่อมโยงถึงกันได้ดียิ่งขึ้น”

ในปี 2558 ธุรกิจของหัวเว่ยทั้ง 3 กลุ่ม มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนี้

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม มีรายได้รวมทั้งสิ้น 35,800 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 21 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการติดตั้งใช้งานโครงข่าย 4G ทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ มีรายได้ตลอดปีรวม 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 44 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มความปลอดภัยสาธารณะ การเงิน ขนส่งคมนาคม และพลังงาน

ไฮไลท์ผลประกอบการของหัวเว่ยในปีที่ผ่านมาคือ กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ ที่มีรายได้รวมสูงถึง 19,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 73 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เพี่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแบบพรีเมี่ยม รวมไปถึงภาพลักษณ์ของหัวเว่ยที่มีความเป็นแบรนด์สำหรับคอมซูเมอร์มากขึ้น

ในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา หัวเว่ยยังคงดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคไอซีที ด้วยการลงทุนงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านวิจัยและพัฒนา ในปี 2558 หัวเว่ยทุ่มงบประมาณราว 9,200 ล้านเหรียญ หรือร้อยละ 15 ของรายได้ตลอดปีในด้านวิจัยและพัฒนา โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ทุ่มงบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาไปแล้วกว่า 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

มิสซาบริน่า เมิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ของหัวเว่ย กล่าวว่า “เราปิดตัวเลขผลประกอบการได้อย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา และมีกระแสเงินสดมากมายจากการดำเนินงาน ความสามารถในการหาเงินสดได้เพิ่มสูงขึ้น และมีการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  ในปี 2559 ธุรกิจของเราจะยังคงมุ่งเน้นในด้านโทรคมนาคม โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจะเร่งมือโครงการการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

รายงานประจำปี 2558 ของหัวเว่ย ได้รับการตรวจสอบทางบัญชีโดย KPMG ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบัญชีระดับโลก

สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558 ของหัวเว่ยได้จาก http://www.huawei.com/en/about-huawei/annual-report/2015