“Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม

หนังโฆษณา 2 ตัว นี้อาจทำให้คนดูอดยิ้มไม่ได้ ด้วยน้ำเสียงของ คุณสุชาดี มณีวงศ์ ที่เราคุ้นเคยจากรายการกระจกหกด้านเป็นผู้ให้เสียงในหนังโฆษณาชุดนี้ พร้อมด้วยนักแสดงวัยรุ่นทั้ง 2 ท่านนี้ โดยในหนังโฆษณามีการรณรงค์ ในเรื่องการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีไทยที่ดีงาม ในเรื่องของการใช้ขันประพรม แทนการสาดน้ำ และการรดน้ำดำหัว แทนการเล่นแป้ง  ซึ่งงาน “Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์อย่างดีงามกับงาน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก พร้อมสร้างปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสานบ อกเล่าประวัติศาสตร์ และประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันเชย
 
 
 
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมตอบสนองนโยบายรัฐ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการเล่นสงกรานต์แบบดีงาม ประพรมน้ำ อนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิม ซึ่งปีนี้ได้ขยายพื้นที่ความสนุกแบบดีงามไปทั้ง 3 ภาคของประเทศไทย นั่นคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
 
 
ภาคกลาง จัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 13-15  เมษายน 2559 ใน  7  พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา    พร้อมล่องเรือด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน    สัมผัสกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งไหว้พระขอพร 4 วัดชื่อดังที่รวมอยู่ใน 7 ท่าน้ำแบบวิถีไทย ประกอบด้วย 
 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
สักการะพระพุทธไสยาสน์ เพื่อชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร เพื่อสมาธิ ใจสงบ จิตสงบ คิดการทำสิ่งใดก็สำเร็จ
 
“ดีงามงานบุญ”  มีกิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประพรมน้ำมนต์จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย การออกร้านตำรับยาสมุนไพรไทย ตลาดโบราณ ดูดวง 12 นักษัตร ขบวนแห่นางสงกรานต์ และที่สำคัญคือการนวดไทยของวัดโพธิ์ โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ ฤาษีดัดตน (เป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกายและบริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง) 
 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
สักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ เพื่อชีวิตรุ่งเรือง รุ่งโรจน์
สักการะพระปรางค์วัดอรุณ เพื่อนำพาชีวิตสู่ความดีงาม
 
“เล่าเรื่องเมืองขนม” ร่วมสรงน้ำพระสำคัญ 13 องค์ในเขตบางกอกใหญ่ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ กราบไว้ขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังมีครัวไทยสาธิตการทำอาหารไทยมงคล ร้านค้าชุมชน โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ มะตูม (สรรพคุณของมะตูมนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดสามารถปรุงเป็นยาธาตุ โรคเกี่ยวกับกระเพาะ แก้บิด เป็นยาช่วยย่อยอาหาร เป็นยาระบาย ธาตุไฟอ่อน แก้ไข้จับสั่น ขับลมในลำไส้ แก้หวัด หลอดลมอักเสบ ตาบวม แก้พิษฝี พิษไข้ รักษาน้ำดีเนื่องจากมะตูมเป็นไม้มงคลที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ชาวฮินดูถือว่ามะตูมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระอิศวร หากจะบูชาพระอิศวรต้องใช้ใบมะตูมเสมอ ความเชื่อนี้ถ่ายทอดมาสู่ชาวไทยในอดีต จึงมีตำราปลูกต้นไม้ในบ้านของชาวไทยโบราณกำหนดให้ปลูกมะตูมเอาไว้ในบริเวณบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัย)
 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  
สักการะหลวงพ่อโต (ซำเปากง) เพื่อมิตรสหายบริวารดี ค้าขายดีทำกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ดี
สักการะพระปางป่าเลไลย์ (พระราหู) เพื่อสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นเด็กไทย” มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ของเด็กไทย อาทิ ว่าวไทย เดินไม้โถกเถก เดินกะลา สะบ้า รวมถึงมีการเวิร์คช็อปการทำว่าวไทย และของเล่นเด็กไทย มีร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถศิลป์-หัตถกรรม โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ ซุ้มว่าวไทย (เป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก เพราะถือเป็นการละเล่นที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และมีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำเป็นวัสดุพื้นบ้านหาได้ทั่วไป แต่การทำว่าวขึ้นมาต้องมีทักษะพอสมควรจึงจะทำให้ว่าวขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างดี หรือที่เรียกว่า ติดลม นั่นเอง)
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
สักการะหลวงพ่อพุทธนาคน้อย เพื่อสำเร็จหน้าที่การงาน การศึกษา
สักการะพระนาคปรก เพื่อคุ้มครองปกปักรักษา
ลอดกรุพระเจดีย์ เพื่อความแคล้วคลาด รอดปลอดภัย
 
“กตัญญูอย่างไทย” ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งยังมีการสวดมนต์ข้ามปีใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. บริเวณโดยรอบพระเจดีย์ มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน 3 ศาสนา โดยมีพระพรหมบัณฑิต ท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ร่วมให้พรผู้อาวุโสในชุมชน การออกร้านจากชุมชน รวมถึงมีการเวิร์คช็อปทำเครื่องหอมต่างๆ ทั้งน้ำอบ น้ำปรุง เวิร์คช็อปการร้อยมาลัย และเวิร์คช็อปการเพ้นท์หมูกระดาษ โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์ คือ หมูกระดาษ (ถือเป็นของเล่นของเด็กสมัยก่อน ผลิตจากกระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถเจาะรูด้านบนเพื่อทำเป็นกระปุกออมสินได้ หรือใช้ตกแต่งทั่วไป ทั้งนี้ชาวจีนยังเชื่อว่า หมูจะนำวาสนาและความร่ำรวยมาให้อีกด้วย) 
 
ท่ามหาราช 
 
“คนรุ่นใหม่หัวใจไทย”  มีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ “กรอบรูป” จัดเวิร์คช็อปวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจไทย กับเทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัยที่ดีงามที่สุดของประเทศไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กับ 3 หัวใจหลักคือ
 
เรียนรู้ บอกเล่าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งต่อแด่คนรุ่นหลัง 
สืบสาน รักษาความดีงามของไทย และสื่อสารอย่างโดนใจคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและสืบสานต่อไป
เชื่อมโยง เชื่อมต่อสายสัมพันธ์ ชุมชน วัด โรงเรียน และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากกลุ่มผู้รู้จริง
 
ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
 
“ร้อยเรื่องเมืองดอกไม้”  กิจกรรมภายในงานจะมีการขายเสื้อที่ระลึก มีกลองยาวหน้าท่าเรือเพื่อสร้างสีสันและความครึกครื้น โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ ดอกไม้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันตลาดยอดพิมานคือตลาดดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นตลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่เคยหลับใหล แต่ยังคงไว้กับการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
 
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
 
“รื่นเริงสงกรานต์ไทย” ยังคงจัดเต็มประเพณีดีงาม และกิจกรรม ช้อป ชม ชิม แชร์ โชค แบบจุใจ กับเสน่ห์แบบไทย พร้อมสนุกไปกับการละเล่นรูปแบบงานวัดที่คุ้นเคย เช่น สาวน้อยตกน้ำ ปาโป่ง ชิงช้าสวรรค์ ร่วมชิมอาหารอร่อยจากร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำ ร้านค้าจากตลาดชุมชน และปิดท้ายด้วยการชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลล์จากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน นำโดยวง Mild วง Scrubb และ ว่าน ธนกฤต โดยมีจุดถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์คือ พวงมาลัย (กล่าวกันว่าพวงมาลัยเริ่มมีใช้ในงานต่าง ๆ มากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมทีพวงมาลัยของไทยร้อยด้วยดอกมะลิเป็นมาลัยสีขาวกลมอย่างเดียว จะมีพิเศษบ้างก็เพียงทำเป็นเกลียววนไปเรียกว่า มาลัยเกลียว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงประดิษฐ์คิดร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ต่าง ๆ ไม่ใช้เพียงดอกมะลิอย่างแต่ก่อน  แต่ใช้ใบไม้แทรกทำให้เกิดลวดลายและสีสันแปลก ๆ เจ้านายในราชสำนักก็สนพระทัยการร้อยพวงมาลัยกันมากขึ้น ในครั้งนั้นจึงถือว่าเป็นสมัยพัฒนาพวงมาลัยได้เป็นแบบอย่างการร้อยมาลัยมาจนถึงทุกวันนี้)
 
และเพื่อเอาใจนักปั่น กับกิจกรรม “ปั่นเพลิน วิถีไทย” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมมือกับกองทัพเรือ  เปิดเส้นทาง  Unseen สุดพิเศษที่ยาวที่สุดริมโค้งน้ำเจ้าพระยา  ผ่านกองทัพเรือ ข้ามฝั่งไปยังยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ด้วยการปั่นจักรยาน และเดินสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตที่หาชมยาก ซึ่งเป็นเส้นทางที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส 
 
เส้นทางเดินเรือ
 
1. กิจกรรมช่วงเช้า 09.00 – 18.00 น.
ยอดพิมานฯ – ท่าเตียน – ท่ามหาราช – วัดอรุณฯ – วัดกัลยาฯ – วัดประยุรฯ
 
2. กิจกรรมช่วงเย็น 16.00 – 20.00 น.
ยอดพิมานฯ – เอเชียทีคฯ
 
 
โดยในทุกๆ ปี ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในทุกพื้นที่ ก่อนที่จะถึงงาน  Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ดังนี้
 
กิจกรรม Cleaning Day ระดมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัด ชุมชน และเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยกรุงเทพมหานครจะมีการทำความสะอาด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาr วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร   วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและจังหวัดเชียงใหม่มีการทำความสะอาดที่วัดชัยมงคล 
 
– การจัดประกวด โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชน  ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความหวงแหนในวัฒนธรรรม และวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง  พร้อมจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะให้เยาวชนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และเตรียมเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติที่มาเที่ยวชมงาน Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย
 
– กิจกรรม ONE SHOT KNOCKOUT ถ่ายทอดเสน่ห์สงกรานต์แบบวิถีไทย ผ่านมุมมองของคุณ ภายใต้หัวข้อการประกวด “Beautiful Songkran”
 
 
ภาคเหนือ จัดขึ้น ณ เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี ริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 กิจกรรมและการแสดงรอบบริเวณ “เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐  ปี” สืบสานวัฒนธรรมล้านนา สมโภช  ๗๒๐  ปี เมืองเชียงใหม่ ซึ่งในงานจะประกอบไปด้วย 5 โซน ดังนี้
 
โซนที่ 1หมู่บ้านล้านนา แสดงวิถีชีวิตชาวล้านนากลุ่มต่าง ๆ  ผ่านการแต่งกายและจำลองวิถีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มบนเรือนจำลอง ประเพณีสรงน้ำพระ พร้อมชมขบวนแห่ประเพณีล้านนา แห่ครัวทาน แห่ลูกแก้ว แห่จองพารา แห่ตุง และการแสดงของ 4 ชนเผ่าล้านนา หมุนเวียนตลอดวัน
 
โซนที่ 2กาดหมั้วล้านนา การออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนต่างๆ ในล้านนา พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องแต่งกายโบราณแห่งราชสำนักล้านนา ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ ด้านเวทีการแสดง บริเวณหน้าเรือนโบราณจัดแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา และการแสดงจ๊อยซอ การขับลำนำในแบบฉบับของชาวล้านนาที่หาชมได้ยาก
 
โซนที่ 3ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาไทย จัดแสดงและจำหน่ายงานหัตถกรรมที่มีชื่อของล้านนา 5 ประเภท ได้แก่ การทำเครื่องเงิน การปั้นต้นน้ำ การเขียนร่ม การแกะสลักไม้ และงานฝีมือของชาวเขา พร้อมสาธิตการทำหัตกรรมและเครื่องใช้ในประเพณีต่างๆ พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปแบบล้านนาไทย
 
โซนที่ 4 – โซนการแสดงและนิทรรศการ “เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี” จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ “เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี” ที่เป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมต่อไปยังเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ย้อนยุคไปกับสตูดิโอถ่ายภาพแบบล้านนาโบราณในเครื่องแต่งกายย้อนยุค  พร้อมฉากจำลองภายในของ “เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี” ด้านเวทีการแสดงมี “เรือนโบราณล้านนา ๑๔๐ ปี” เป็นฉากหลัง จัดแสดงศึกกลองแห่งล้านนา การแสดงศิลปะการต่อสู้ล้านนา การแสดงดนตรี Contemporary  Lanna การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสงกรานต์ล้านนาในชุดพื้นเมืองโบราณ และแจกรางวัลแก่แขกที่มาร่วมงานที่แต่งกายงามประจำค่ำคืน 
 
โซนที่ 5 – ริมแม่น้ำปิง สืบสานประเพณีการก่อเจดีย์ทรายในวันปีใหม่เมือง และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามริมแม่น้ำปิง พร้อมชมการแสดงชุด “ลำนำเพลงแห่งสายน้ำปิง” และการแสดงแสงสีเสียงชุด “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” จบด้วยการแสดง พลุตะไล ไฟพะเนียงแบบล้านนา สวยงามยามค่ำคืนริมแม่น้ำปิง
 
 
ภาคใต้ จัดขึ้น ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน  2559 กับงาน มหกรรมสงกรานต์อันดามัน รื่นเริงบันเทิงใจ ดีงามกับประเพณีไทยรับสิริมงคล ด้วยการจัดงานแบบวัฒนธรรมย้อนยุค ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากลายชาติ หลายภาษาอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 
กิจกรรมสรงน้ำพระ ศาสนาพุทธใช้คำว่า ถวายเครื่องเถราภิเษก  ถ้ามีจิตศรัทธาและความตั้งใจสรงน้ำพระให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากมลทินแล้ว เชื่อว่าจะส่งผลบุญทำให้เราเป็นผู้มีความ สดชื่น เย็นกาย เย็นใจ ไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจ และยังมีอานิสงส์ทำให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเดียว
 
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นพิธีโบราณมาจากทางเหนือ คำว่า “รดน้ำดำหัว” เป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งในอดีตนั้นการรดน้ำคือ การอาบน้ำจริง ๆ ส่วนการดำหัวก็คือการสระผมให้ผู้ใหญ่นั่นเอง ต่อมาพิธีดังกล่าวก็แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และถือเป็นการชำระสะสางสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตเพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในวันปีใหม่ ความหมายแฝงของการรดน้ำดำหัวไม่ได้มีเพียงเท่านั้น ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอขมาในปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย
 
แข่งกินอาหารไทยพื้นบ้าน 7 วัน 7 อย่าง เพื่อความสนุกสนานของผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกชาติ ทุกภาษา ทำให้เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 
การแสดงแสงสีเสียง วีดิทัศน์ประวัติสงกรานต์ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ถึงที่มาของประเพณีสงกรานต์ไทยว่ามีความสำคัญอย่างไรกับคนไทย
 
บูธการละเล่นไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกับการละเล่นของไทยแต่โบราณ ซึ่งมีทั้งหมด 10 บูธ ประกอบด้วย  หลับตาตีแตงโม  วิ่ง 3 ขา  มวยทะเล  สาวน้อยตกน้ำ  ปาโป่ง  วิ่งกระสอบ  ยิงหนังสติ๊ก  ชักเย่อ  เดิน-วิ่งกะลา  เก้าอี้ดนตรี 
 
บูธถ่ายรูปชุดไทย นักท่องเที่ยวสามารถใส่ชุดไทยที่ทางงานได้เตรียมไว้ และถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งจะสามารถรอรับรูปได้ทันที 
 
ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และเทพีสงกรานต์
 
สวนสนุกย้อนยุค ทั้งชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ให้ได้หวนระลึกถึงอดีต และความสนุกสนานของเด็กไทยในสมัยก่อน
 
บันเทิงไทยพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค เพื่อให้หนุ่มสาวสมัยใหม่ได้รู้จักว่าการรำวงย้อยยุคคืออะไร 
 
กิจกรรมก่อกองทราย  มีการจัดแสดงประติมากรรมก่อกองทรายที่สวยสดงดงาม
 
ตลาดสีสันอันดามัน จะมีสินค้าและการออกร้านที่จำหน่ายของทางภาคใต้ ของดีของเด็ดประจำจังหวัด อาหารร้านดังและขึ้นชื่อ จะมารวมกันอยู่ที่นี่
 
คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เพื่อความสนุกสนานในยามค่ำคืนนำโดย จ๊ะ อาร์สยาม  หลวงไก่  วงเกลอ  วงกลม  เดช อิสระ  ซินสไนเปอร์
 
มาร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชน ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่จะทำให้คุณหลงใหลในมนต์เสน่ห์ดีงามสงกรานต์ไทยให้ประทับใจแบบไม่รู้ลืม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand