สรุปความเคลื่อนไหว PR News ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2547

จำนวน PR News ที่เข้ามาทั้งหมด 353 ข่าว
จำนวนหน่วยงานที่ส่ง PR News เข้ามา 167 หน่วยงาน
PR News โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (In-House) 182 ข่าว
PR News โดย PR Agency 171ข่าว
จำนวน PR Agency 29 บริษัท

Top 5 Agency Statistics

ตัวแทนประชาสัมพันธ์ จำนวนข่าว
คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลแตนท์ 28
Hill & Knowlton 20
PC & Associates Consulting 17
Aziam Burson-Marsteller 10
PR & Associates 7

Top 5 In-House Statistics

หน่วยงาน จำนวนข่าว
Advance Info Service 21
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด 20
Total Access Communication 10
Central Trading 6
ธนาคารกสิกรไทย 5
บริษัท ING ประกันชีวิต 5