สีทาบ้านกับงานศิลปะ

เพื่อให้เข้ากับ concept “ให้คุณได้มากกว่าความเป็นสี” กิจกรรมเพื่อสังคมจึงถูกนำมาใช้อย่างละเมียด ในชื่อโครงการ “เติมสีสันสร้างวันฟ้าสวยด้วยสีเดลต้า” โดยได้มีงานเปิดตัวโครงการ พร้อมๆกับการเปิดตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่สยามสมาคม บริเวณสี่แยกอโศก

สยามสมาคมในวันนั้นจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จากเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “เด็กพิเศษ” จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ

งานเปิดตัวโครงการเป็นไปอย่างเรียบง่าย หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็น มีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของงานให้เป็นลานศิลปะ เพื่อให้เด็กๆได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านสีสันอันสวยสดลงบนผืนผ้าใบ และหลังจากมีการกล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการ โดย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ผู้สานต่อกิจการสีเดลต้าในฐานะรองกรรมการผู้จัดการและผู้ริเริ่มโครงการฯ และ ครูปุ๊ สนทนี ศุขประเสริฐ ผู้ดูแลมูลนิธิ ซึ่งใช้เวลาไม่นานนัก ก็มีการขับร้องเดี่ยวเพลง Go the Distance จากเด็กชายคนหนึ่ง เป็นการปิดงาน

โครงการ “เติมสีสันสร้างวันฟ้าสวยด้วยสีเดลต้า” เกิดจากการคัดเลือกจากหลายโครงการที่ส่งเข้ามา โดยในที่สุด “สีเดลต้าก็เลือกมูลนิธิ ณ กิตติคุณ เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ และภารกิจของมูลนิธิก็สามารถเชื่อมโยงกับสีเดลต้าได้เป็นอย่างดี” รณฤทธิ์ บอก

โดยจะนำภาพวาดของเด็กๆจำนวน 20 ภาพ รวมเข้ากับภาพวาดของบุคคลมีชื่อเสียงในวงสังคมอีก 10 ท่าน ออกประมูลในวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ Siam Discovery Center โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิ ณ กิตติคุณ

ถือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สีเดลต้าจะเข้าถึงผู้บริโภค ในระดับ emotional เนื่องจาก functional ของสีโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนๆ กัน

Did you know?

แรกเริ่ม โรงเรียน ณ กิตติคุณ เป็นเพียงโรงเรียนอนุบาลทั่วไป แต่หลังจากที่ครูปุ๊เข้ามารับช่วงบริหารในปี 2533 มีเด็กบางคนเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนให้เหมาะสม

มีการผสมผสานกิจกรรมด้านดนตรี เต้นรำ เพื่อช่วยในเรื่องทักษะความสัมพันธ์ของสมองและร่างกาย เข้ากับศิลปะ ซึ่งช่วยในเรื่องการปรับพฤติกรรมก้าวร้าว นอกจากนี้ เมื่อเด็กหลายๆประเภทมาอยู่รวมกัน ก็จะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เด็ก down syndrome ที่ไม่ค่อยพูด เมื่ออยู่รวมกับ autistic ก็จะพูดมากขึ้น

ด้วยจำนวนเด็กพิเศษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน โรงเรียน ณ กิตติคุณ กลายเป็นโรงเรียนเฉพาะเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ที่ 356 ถนนศรีอยุธยา พญาไท