Shiodome คลังข้อมูลแห่งใหม่ของโตเกียว

หาก Roppongi Hills เป็นภาพสะท้อนความทันสมัยและวัฒนธรรมใหม่ๆ ของสังคมญี่ปุ่น ย่านธุรกิจใหม่อย่าง Shiodome ก็กำลังแสดงบทบาทของการเป็นคลังข้อมูลข่าวสาร ที่พร้อมจะส่งผ่านไปให้ผู้คนกว่าค่อนโลกได้รับรู้

Shiodome ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า ที่สิ้นสุดของสายน้ำ (place where the tides stop) เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ด้านตะวันออกของกรุงโตเกียว ที่สามารถสืบย้อนความเป็นมาได้ไกลกว่า 400 ปี นับเนื่องตั้งแต่สมัย Edo (1603-1867) แต่พัฒนาการของ Shiodome มาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขี้น เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ในช่วงปี 1872

สถานี Shimbashi ในเขต Shiodome กลายเป็นสถานีต้นทางสำหรับขบวนรถไฟสายแรกของญี่ปุ่นที่เริ่มการเดินรถในเส้นทางระหว่าง โตเกียว-โยโกฮามา ก่อนที่สถานีดังกล่าวจะแปลงสภาพมาเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ กระทั่งในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1980 การพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเมืองใหม่จึงเริ่มขึ้น

อาคารที่ทำการของสถานีรถไฟ Shimbashi ที่จำลองและบ่งบอกร่องรอยในอดีต ซึ่งตั้งอยู่ถัดจาก Shiodome City Center อาคารสูง 43 ชั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของจุดสนใจสำหรับผู้คนที่เข้ามาสัมผัส Shiodome เพราะนอกเหนือจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นในบริเวณโดยรอบแล้ว ที่ทำการสถานีรถไฟจำลองแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รถไฟ ที่เล่าขานเรื่องราวของกิจการรถไฟ และพัฒนาการของ Shiodome ด้วย

ข้อแตกต่างของการพัฒนา Roppongi Hills กับ Shiodome แม้จะเป็น re-development project ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาไล่เลี่ยกัน อยู่ที่ Roppongi Hills เป็นโครงการที่มุ่งจัดการพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ Shiodome มีจุดเน้นอยู่ที่การทำให้พื้นที่คลังสินค้า ที่รกร้างไม่มีผู้คนอาศัยหรือสัญจรผ่านให้มีสภาพเป็นเมือง

ขณะเดียวกัน ทิศทางการพัฒนาของ Shiodome ที่ดำเนินไปในลักษณะของ city within the city ซึ่งนับเป็นรูปแบบการพัฒนาเขตเมืองที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่น เป็นไปภายใต้แนวความคิดที่จะสร้างให้ Shiodome เป็นเมืองแห่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารมวลชน ด้วยการกำหนดชื่อเขตเมืองใหม่แห่งนี้ในฐานะ Shiodome Media City

กลุ่มอาคารที่ทั้งสูงและใหญ่กว่า 10 อาคารได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้น และเสร็จสมบูรณ์ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2002 พร้อมๆ กับการเคลื่อนย้ายสำนักงานขนาดใหญ่เข้ามาใน Shiodome ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของ Dentsu บรรษัทผู้ประกอบการด้านธุรกิจโฆษณารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น หรือ Nippon Television (NTV) รวมถึงสำนักข่าว Kyodo News ที่ต่างย้ายสำนักงานใหญ่หรือกองบัญชาการเข้ามาเป็นสมาชิกของ Shiodome นี้

และทั้งหมดกำลังมีส่วนร่วมแสดงบทบาทให้ “ที่สิ้นสุดของสายน้ำ” แห่งนี้ มีสภาพไม่ต่างจาก “ต้นธาร”ของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่พร้อมไหลบ่าและท่วมทะลักตอบสนองความต้องการที่จะรับรู้ของผู้คนสำหรับโลกยุคใหม่ที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดลงอย่างง่ายๆ