แพทย์บนฟ้า

นพ.สุเมธ เปรมมณีสกุล รับเชิญจาก วินัย เอื้อศรีวงศ์ นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “Infight Medical Emergency Approach” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการแพทย์ระหว่างเที่ยวบินแก่ชาวโรตาเรียน ณ ห้องไพรเวท โรงแรมอิมพาล่า สุขุมวิท 24