โรงแรมไอบิส ประเทศไทย จัดประกวดไอบิส ดีไซน์เนอร์ (ibis Designer)

โรงแรมไอบิส ประเทศไทย จัดกิจกรรม ไอบิส ดีไซน์เนอร์ (ibis Designer) ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักออกแบบไทย ได้ใช้ทักษะความรู้ ในการสร้างสรรค์ พัฒนาฝีมือ พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

โครงการนี้เปิดโอกาสให้สำหรับผู้สมัครทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถส่งเอกสารแนะนำตัวหรือแนะนำตัวเองหรือทีม พร้อมรูปถ่ายและแนบผลงานที่ผ่านมา หรือภาพวาดผลงานให้โดนใจกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-15 กรกฎาคม 2559 โดยส่งผลงานมาที่อีเมล์ h7020-mk@accor.com

ผู้สมัครทั้งหมด จะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ท่าน เพื่อเข้าฟังสาระสำคัญและข้อมูลของแบรนด์ไอบิส จาก Brand Director ของแอคคอร์โฮเทล เพื่อการส่งผลงานในรอบต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ผ่าน facebook.com/ibisthailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-659-2864