DaimlerChrysler

เดือนตุลาคม ค.ศ.1883 ที่เยอรมนี Karl Friedrich Benz ก่อตั้งบริษัท Benz & Cie. ขึ้น ณ เมือง Mannheim และ Gottlieb Daimler ก่อตั้งบริษัท Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1890 ณ เมือง Canstatt ใกล้ ๆ กับ Stuttgart ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือผลิตรถยนต์ ส่วน Emil Jellinek ได้มาเยี่ยมชมโรงงาน DMG เมื่อต้นปี ค.ศ. 1897 และได้ตกลงเป็นนายหน้าให้กับ Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ในปี ค.ศ.1926 บริษัท Benz & Cie ได้รวมกับ Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) เป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า “Daimler-Benz AG”

ทางบริษัท DMG เมื่อสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังขาดเครื่องหมายทางการค้า ลูกชายทั้งสองคนของ Gottlieb Daimler จึงตกลงที่จะใช้ดาวเป็นสัญลักษณ์ เนื่องจากสมัยอดีต ขณะที่ Gottlieb Daimler ทำงานเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคอยู่ที่บริษัท Deutz gas ระหว่างปี ค.ศ.1872 – 1881 ได้สร้างดาวติดไว้เหนือบ้านตัวเอง โดยได้บอกกับภรรยาว่าสักวันหนึ่งดาวดวงนี้จะฉายแสงแสดงสัญลักษณ์ของตัวเขาเอง ดังนั้นเมื่อรวมโลโก้ของทั้งสามคนไว้ด้วยกัน โดย Karl Friedrich Benz ใช้คำว่า Benz, Gottlieb Daimler มีดาวเป็นสัญลักษณ์ และ Emil Jellinek ใช้ชื่อลูกสาวของตนเอง “Mercedes” (ซึ่งมาจากภาษาสเปน) ก็ได้ข้อสรุปเป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Mercedes Benz นั่นเอง

จากนั้นในปี 1998 Daimler-Benz AG ได้ทำการควบรวมกิจการเข้ากับ Chrysler Corporation และได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น DaimlerChrysler

Website

www.daimlerchrysler.com