คาราบาวแดง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปลายปี 2544 โดยการร่วมทุนกันของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงกับวงคาราบาว ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง ในชื่อ “คาราบาวแดง” สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไว้ว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิตและผู้ต่อสู้เพื่อสังคม

Website

www.carabaodang.com