Stephen M. Shapiro: Guru of Innovatio

เมื่อก้าวสู่ยุคการค้าเสรี การแข่งขันของธุรกิจไม่ได้สู้กันที่ราคาหรือทำเลอีกต่อไป สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจยุคใหม่อยู่รอดและมีศักยภาพในการแข่งขันได้นั้น อยู่ที่ Innovation ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือองค์กรอย่าง AIS และเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งรายหลังนี้ประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นอกจากการจัดงาน Innovation Change for Better Tomorrow แล้ว ยังจะเชิญ Stephen Shapiro มาบรรยายที่สำนักงานใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

Stephen Shapiro คือผู้แต่งหนังสือ 24/7 Innovation : A Blueprint for Surviving and Thriving in an Age of Change จัดพิมพ์โดย McGraw-Hill เมื่อปี ค.ศ. 2001 และเป็นผู้ก่อตั้ง 24/7 Innovation Group หน่วยงานศึกษาและวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการและความคิดสร้างสรรค์

ก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาองค์กรอย่าง Accenture เป็นเวลานานถึง 15 ปี มีผลงานโดดเด่นคือ การคิดค้นและก่อตั้งแผนก Global Process Excellence Practice ขึ้นมาในปี 1996 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Center for Process Excellence รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงาน สร้างแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ถึงปี 1999 ก็ได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรป ดูแล European Process Excellence Practice อยู่ที่สำนักงานลอนดอน

ในระหว่างนั้นลูกค้าที่รับฟังคำแนะนำจากเขาล้วนแต่เป็นธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ อย่างเช่น Lockheed Martin, ABB, Xerox, Avaya, Vodafone, Intel (High Tech) รวมไปถึง BMW WilliamsF1 และ World Rally Championship (Automotive/Motorsports), Quill and Frito-Lay (Retail and Consumer Goods), Barclays (Financial Services), UPS (Transportation), SSOE and Accenture (Professional Services), และ Bristol-Myers Squibb (Pharmaceuticals) และแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐอย่าง the Queensland Department of Education, Singapore’s Economic Development Board และ Singapore’s Standards, Productivity and Innovation Board ก็เป็นลูกค้าที่เขารับผิดชอบด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่ทำให้ Shapiro เป็นที่ยอมรับอย่างสูง นอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานแล้ว มุมมองความคิดของเขาที่สะท้อนออกมาในหนังสือ 24/7 Innovation ยังโดนใจผู้บริหารทั่วโลกที่เริ่มจะตันกับทฤษฎีการจัดการเดิมๆ ในท้องตลาด ซึ่งส่วนใหญ่บอกให้ผู้บริหารปรับแนวคิด แต่ไม่ได้บอกว่าจะกระตุ้นให้ลูกน้องปรับตัวตามได้อย่างไร และ Shapiro เป็นผู้เข้ามาเติมคำตอบลงในช่องว่างนี้
และตอกย้ำชัดเจนว่า ความท้าทายของผู้บริหารในปัจจุบันอยู่ที่การนำพาองค์กรฝ่ากระแสการแข่งขันในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว และเหนือสิ่งอื่นใด คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจาก 24/7 Innovation แล้ว Shapiro ยังร่วมแต่งหนังสือ Business @ the Speed of Thought ของบิล เกตส์ ด้วย และเขียนบทความลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น Investor’s Business Daily และ New York Times.

งานหลักของเขาในปัจจุบันคือ การเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรทั่วโลก ถึงวันนี้เขาเดินทางไปกว่า 23 ประเทศ และบรรยายให้ผู้ฟังกว่า 100,000 คนแล้ว

เนื้อหาของหนังสือ 24/7 Innovation

Introduction
Prologue : From Boxes to Lines
1 Innovation for Competitive Advantage
2 Process-Enabled Innovation
3 Creating a Culture of Innovation
4 Customer Strategies
5 Technology and Innovation
6 Innovation through Measurement
7 Targeting Innovation
8 Simulating New Models
9 Getting There
Epilogue : Looking to the Future
App. A A Tale of Four Companies
App. B Innovation Capability Maturity
App. C Applying the Seven Rs
App. D Innovation Diagnostic
Notes
Bibliography
Index

Website

http://www.24-7innovation.com/
http://www.creativeamericabook.com/