Michael R. Solomon : Professor of Consumer Behavior

Michael R. Solomon เป็นที่รู้จักกันว่า เป็น 1 ใน 15 นักวิชาการด้านพฤตกรรมศาสตร์และ Fashion literature ที่ถูกอ้างอิงถึงมากที่สุด และยังนับเป็น 1 ใน 10 นักวิชาการที่มีผลงานด้านการสื่อสารการตลาดและการโฆษณามากที่สุด

ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Consumer Affairs สอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค อยู่ที่ College of Human Sciences, Auburn University ก่อนหน้าจะย้ายมาเมื่อปี 1995 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาดที่ School of Business at Rutgers University รัฐนิวเจอร์ซีย์ ในตอนแรกเขาเริ่มอาชีพการเป็นอาจารย์ที่ Graduate School of Business Administration ที่ New York University ซึ่งที่นั่นเขาควบตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Retail Management ของ NYU ด้วย

Solomon จบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Brandeis เมื่อปี ค.ศ. 1977 จากนั้นไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย North Carolina at Chapel Hill จนจบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาสังคมใน 4 ปีถัดมา ได้รับเกียรติประวัติสำคัญให้ครองตำแหน่ง Fulbright/FLAD Chair in Market Globalization โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฟุลไบรท์สหรัฐอเมริกา และรัฐบาลโปรตุเกส ต่อมาในปี 1996 ก็ได้รางวัล Distinguished Lecturer in Marketing ของมหาวิทยาลัยลิสบอน

ในช่วงแรกการวิจัยของเขามักเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและประเด็นของไลฟ์สไตล์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ มุมมองในแง่สัญญะของผลิตภัณฑ์ การตกแต่ง ภาพลักษณ์ การตลาดการบริการ และวิธีการวิจัยพัฒนาการของสื่อออนไลน์ ผลงานวิจัยของเขาจำนวนมากได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเขาเองยังได้ไปบรรยายในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมทั้งในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ สแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย และละตินอเมริกา ซึ่งการทำงานวิจัยของเขาได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ American Academy of Advertising, the American Marketing Association, the International Council of Shopping Centers กระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา งานวิจัยบางชิ้นก็ได้รับทุนสนับสนุนระยะยาวจาก National Textile Center

และนอกจากเป็นอาจารย์แล้ว Solomon ยังร่วมเป็นคณะบรรณาธิการวารสารวิชาการ 2 เล่มคือ Journal of Consumer Behavior และ Journal of Retailing และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบัน Academy of Marketing Science ด้วย อีกทั้งยังเป็นบรรณาธิการของหนังสือ The Psychology of Fashion เป็นบรรณาธิการร่วมในเล่ม The Service Encounter : Managing Employee/Customer Interaction in Services Businesses บางครั้งก็เขียนบทความลงในนิตยสาร Psychology Today, Gentlema’s Quarterly และ Savvy

หนังสือ Consumer Behavior : Buying, Having, and Being ที่เขาเขียนถูกใช้เป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก ถึงตอนนี้พิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ส่วนเล่ม Marketing : Real People, Real Choices ก็ตีพิมพ์เป็นครั้ง 3 สำหรับเล่มล่าสุดของเขาคือ Conquering Consumerspace : Marketing Strategies for a Branded World จัดพิมพ์โดย AMACOM (American Management Association) ราวกลางปี 2546

การทำวิจัยของเขาในเรื่องเกี่ยวกับ “แง่มุมด้านจิตวิทยาของเครื่องนุ่งห่ม” ส่งผลให้เขาได้รับรางวัล Cutty Sark Me’s Fashion Award และด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มี Solomon จึงถูกเชิญให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Armstrong World Industries, Celanese, Hakuhodo Advertising (Tokyo), Johnson & Johnson, KayserRoth, LeviStrauss, Prudential Securities, และ United Airlines นอกจากนั้นเขาเปิดบริษัทของตัวเองในชื่อ Mind/Share, Inc. ซึ่งตัวเขาเองนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทฯ รับจ้างทำงานวิจัยผู้บริโภคและประเด็นทางการตลาด Lifestyle Marketing โดยมีลูกค้าแบรนด์ดังอย่าง DuPont, Black & Decker, Visa, VF Corp. และ Calvin Klein

Website

http://www.poolonline.com/bios/biomsolomon.html
http://www.leadingauthorities.com/7281/Michael_Solomon.htm
http://www.lecturenow.com/People/MichaelSolomon.htm