จากต้นสายสู่ปลายน้ำ

ผู้บริโภคนิยมจับจ่ายใช้สอยใน Hypermarket เพราะความสะดวกนานาประการ และที่สำคัญการการันตีความถูก เป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการ และเป็นกลยุทธ์ที่สร้างยอดขายและเสริมกำไรให้กับ Hypermarket ทุกแห่งเรื่อยมา จนบางครั้งทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าเองมัวแต่หลงใหลได้ปลื้มกับราคาถูกจนลืมนึกถึง “คุณภาพ” ไป

Carrefour ประเทศไทย ได้ลงนามสัญญา Carrefour Quality Line Product กับผู้ผลิต 5 ราย ได้แก่ Aden International และ Splendid ผู้ปลูกผักไร้สารพิษ Dole (ประเทศไทย) ผู้ปลูกสับปะรด Urmatt ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ และ Exotic Land ผู้ปลูกมะม่วง พิธีจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเกษตรอินทรีย์ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแก่เกษตรกรผู้ผลิต พร้อมกันนี้จะต้องพัฒนากำลังการผลิต ณ อุทยานเกษตรอินทรีย์ ให้เท่ากับที่ Carrefour ต้องการ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอย่างเต็มตัว จากแต่เดิมที่เป็นศูนย์วิจัยทางวิชาการ

แนวคิดดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นมาจาก Carrefour ประเทศฝรั่ง ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2533 แพร่หลายไปตามสาขาต่างๆ กว่า 22 ประเทศ ส่วนในไทยเริ่มในปี 2543 และครั้งนี้เป็นการทำสัญญากับคู่ค้าอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

Quality Line Product เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค โดยความควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตจาก Carrefour ในส่วนของ เนื้อหมู สับปะรด ข้าวอินทรีย์ มะม่วงน้ำดอกไม้ และผักอินทรีย์

ภายในห้าง Carrefour จะมีการจัดสินค้าคุณภาพนี้ไว้เป็นสัดส่วน เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นในแผนกอาหารสด พร้อมมีแผ่นป้ายสัญลักษณ์ CQL อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน

แม้เกษตรอินทรีย์ พืชผักปลอดสารพิษจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การออกมาการันตีคุณภาพในลักษณะนี้ จะสามารถสร้างจุดขายให้กับ Carrefour ที่อิงไปกับกระแสของสุขภาพ แม้ว่าการควบคุมคุณภาพครบวงจรของ Carrefour จะทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีราคาสูงกว่าอาหารสดปกติ 20-40% ก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคซึ่งยอมจ่าย เพื่อชีวิตไร้สาร (พิษ)

Brand : Carrefour
Project : Carrefour Quality Line Product
Company : บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด เปิดสาขาแรกในปี 2539 ปัจจุบันมี 19 สาขา
Project Launch : Carrefour เซ็นสัญญากับพันธมิตร 5 รายนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
Positioning : Hypermarket คุณภาพที่ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค
Target : ผู้ที่ต้องการความสดใหม่ของอาหารสด ที่รับประกันว่าปลอดภัย แม้จะมีราคาสูงกว่าปกติ
Competitor :Tesco Lotus, Makro, Big C, Home Fresh Mart, Tops, Food Lion, Food Land ผักอินทรีย์ที่ผู้ประกอบการรายอื่นนิยมรับรองคุณภาพกัน คือ ผักกาดแก้ว เนื่องจากควบคุมคุณภาพได้ง่าย ขณะที่ Carrefour เลือกกะหล่ำปลี และคะน้าเป็นหลัก