Boston Network เรียนรู้เพื่อการใช้งานจริง

ในห้องสัมมนาของโรงแรม Swissotel Le Concord ย่านรัชดาภิเษก ตามโปรแกรมการอบรมที่จัดโดย Boston Network บริษัทจัดอบรมสัมมนาในเครือเนชั่น อาจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังสนทนาเรื่อง Buzz Marketing กับลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งอย่างออกรส

ในบรรดาคนเหล่านี้ต่างคนก็มาจากสายงานธุรกิจที่แตกต่างหลากหลาย คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน บางคนมาจากสายงานการเงิน บางคนประกอบธุรกิจส่วนตัว บางคนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันที่จะ “เรียนลัด” ตักตวงความรู้ที่ได้ภายใน 6 ชั่วโมงไปเสริมเขี้ยวเล็บการตลาดให้กับธุรกิจของตนให้มากที่สุด นอกเหนือจากคอนเนกชั่นที่ได้เป็นของแถม

การจะบรรยายศาสตร์ที่นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนเป็นเทอมในมหาวิทยาลัย ให้รวบรัดได้ใจความภายในระยะเวลาเพียงวันเดียวย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องอบรมของ Boston Network จึงเป็นการสรุปให้ผู้ฟังเกิดไอเดีย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากเคสจริง และปิดท้ายด้วยการทำเวิร์กช็อป เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วทั้งวันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในห้องก็เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มากกว่าที่จะเป็นการบรรยายแบบสื่อสารทางเดียว

เช่นแนวคิดการทำการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ Buzz Marketing ที่ถูกกล่าวขานกันมากในปัจจุบัน อาจารย์วิทวัสเริ่มต้นให้คำจำกัดความง่ายๆ ว่าคือ กระบวนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ กินความรวมถึง Talk of the Town, Word of Mouth, Viral Marketing ซึ่งเครื่องมือการตลาดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีกับทุกธุรกิจเสมอไป เมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดอย่างโฆษณาที่เป็นเครื่องมือสร้าง awareness ชั้นดี แต่ buzz จะเหมาะกับการสื่อสารเพื่อตอกย้ำข้อมูล โดยจะหนุนในส่วนที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ได้ดี

ข้อมูลตัวเลขที่แสดงเห็นประสิทธิภาพของ buzz อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น 65% ของคนที่ซื้อเครื่องปาล์ม เป็นเพราะได้ฟังข้อมูลจากคนอื่น 43% ของคนที่ไปดูหนังเลือกดูจากคำแนะนำของคนรู้จัก และ 70% ของคนอเมริกันยึดความคิดเห็นของคนอื่นๆ เป็นสำคัญ เมื่อถึงเวลาต้องเลือกหมอ ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยการเกิด buzz อยู่ที่ 3 อย่างคือ ตัวสินค้าหรือบริการเอง ว่ามีความโดดเด่นมีนวัตกรรมแค่ไหน เช่น บัตรเคทีซี มินิ ถัดมาคือตัวผู้บริหารผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นคนดังหรือมีบุคลิกที่เสริม buzz ได้ดี เช่น ตัน ภาสกรนที แห่งโออิชิ และสุดท้ายก็อยู่ที่ ความแปลกใหม่ของกิจกรรมการตลาดหรือแคมเปญต่างๆ เช่น การนำนางแบบมาอาบน้ำกลางแจ้งของสบู่เหลวยี่ห้อหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างกรณีของ buzz ที่ประสบความสำเร็จอีกมากมาย อาทิ Virgin Airline, นิยายเรื่อง แฮรี่ พอตเตอร์, บ้านใร่กาแฟ, เดี่ยวไมโครโฟน ฯ แม้เวลา 6 ชั่วโมงอาจสั้นไปสำหรับคนกระหายความรู้ แต่สิ่งสำคัญคือการจุดประกายให้แต่ละคนลองคิดหาวิธีนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน ซึ่งเป็นการโยงความรู้ในห้องเรียนกับโลกของการทำงานได้ดีที่สุด

นอกเหนือจาก Buzz Marketing แล้ว Boston Network ยังมีคอร์สอบรมอีกจำนวนมากและหลากหลาย ด้วยความรู้ที่บรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลก พร้อมทั้งประสบการณ์จากการทำงานของผู้บริหารชั้นนำ อยู่ที่ว่าจะเลือก เรียนรู้ และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองเท่านั้น

กำหนดการสัมมนา

วันที่จัด: 4 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Thinking and Decision Making/อ.จักรพงษ์ วงษ์วัน
ราคา : 4,900 บาท

วันที่จัด: 9 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Service Excellence Workshop/อ.จิตติมา รักนาค
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 11 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Consultative Sales Approach Techniques And Workshop/ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 22 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Effective Competency Based HR Strategy/ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 24 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Budgeting Control on Crisis Economic/อ.บุญเสริม วิมุกตะนันท์
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 25 มิถุนายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Leadership for Executives/อ.จุลชัย จุลเจือ
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 12 กรกฎาคม 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Strategy Map Workshop: Translate Your Strategies into Positive Results/อ.พสุ เตชะรินทร์ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 14 กรกฎาคม 2548,20 ตุลาคม 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: CRM in Action!/ อ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 21 กรกฎาคม 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Confronting the Tough Employee in Workshop/อ.จุลชัย จุลเจือ
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด:18 สิงหาคม 2548 ,10 พฤศจิกายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: “Cross-Functional Communication: Strategies for Workplace Effectiveness” /อ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
ราคา: 4,900 บาท

วันที่จัด: 20 สิงหาคม 2548, 26 พฤศจิกายน 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: The 6 Habits of Highly Effective Negotiators: Essential Negotiation Strategies as Taught at the Harvard Business School/อ.เอกพล พงศ์สถาพร
ราคา: 7,900 บาท

วันที่จัด: 25 สิงหาคม 2548, 15 ธันวาคม 2548
หัวข้อสัมมนา /วิทยากร: Excelling as a First Time Manager/อ.จุลชัย จุลเจือ
ราคา: 4,900 บาท

หมายเหตุ ถ้าผู้เข้ารับการอบรม และไม่พึงพอใจในหัวข้อสัมมนาที่เข้าอบรม ทาง Boston Network จะให้เครดิต สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอื่นในมูลค่าเท่ากัน หรือขอรับเงินค่าสัมมนาคืนได้โดยไม่มีเงื่อนไข