หมดยุค Train เข้ายุค Lear

APM Group บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดงานเพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้า ด้วยธีม Unlock Your Potential เพราะเทรนด์การทำเทรนนิ่งขององค์กรปัจจุบันไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการ “สร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ให้กับคนในองค์กร

ไฮไลต์ในงานนอกเหนือจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธ และสาธิตกิจกรรมที่ให้ไอเดียเกี่ยวกับรูปแบบการกระตุ้นเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว มีการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก ภัทรพงศ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด บอร์ดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี) เกี่ยวกับการทำเทรนนิ่งในองค์กร ที่สามารถวัดผลตอบแทนทางธุรกิจกลับมาได้ถึง 15 ล้านบาทจากงบลงทุนของฝ่าย HR ที่ 6 ล้านบาท

ด้วยการใช้แนวคิดใหม่ของการเทรนนิ่ง เช่น สร้างการเรียนรู้ผ่านรายการของยูบีซีเอง, การทำอินเฮาส์ เทรนนิ่งและเวิร์กช็อป, นำอีเลิร์นนิ่งเข้ามาเสริม, ใช้เกมจำลองทางธุรกิจในการเทรนนิ่งบุคลากรระดับผู้อำนวยการขึ้นไป, วางระบบ Knowledge sharing ผ่านอินทราเน็ต, ใช้ระบบการประเมินที่มีศักยภาพ วัดตาม Key Performance Indicators, และเข้าไปเป็นหุ้นส่วนการทำงานของฝ่ายอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท คือ CRM Improvement, Change, Rebranding, Customer Satisfaction, และ Staff competency increasing

สำหรับโซลูชั่นของ APM ที่นำเสนอในครั้งนี้ แยกเป็น 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ คือ

1. สร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ

2. กระบวนการทำให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การมอบหมายงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระบบบัดดี้-mentor

3. ตอกย้ำให้เกิดผลลัพธ์ด้วยกิจกรรมติดตามผลแบบผสมสาน การวัดพฤติกรรม ติดตามผล วัด ROI โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนาทักษะ 3 ด้านที่เป็นเทรนด์สำคัญในตอนนี้ คือ ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Website

www.apm.co.th