ปี ’47 ธุรกิจส่งออกซอฟต์แวร์จีนโตสุดขีด

รายงานตัวเลขส่งออกสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ในปีที่ผ่านมาของประเทศจีน มีมูลค่าสูงถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเกือบ 11 เท่าเมื่อเทียบกับมูลค่าโดยรวมเมื่อปี 1999 โดยในปี 2004 มียอดจำหน่ายโปรแกรมซอฟต์แวร์เมดอินไชน่า ประมาณ 26.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก้าวกระโดดจากยอดเดิมที่บันทึกไว้ในปี 1999 คือ 5.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนในปัจจุบันมียอดเติบโตเฉลี่ย 38 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งสูงกว่าสินค้าผลิตในประเทศประเภทอื่นๆ แบบทิ้งไม่เห็นฝุ่น และคาดว่าจะรักษาระดับไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปีไปจนถึงปี 2010

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมของจีนได้ออกโรงเตือนว่า ถึงแม้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนกำลังติดลมบนแบบลอยลิ่วๆ แต่ไม่ควรประมาท เพราะยังมีความเสี่ยงบางประการอยู่ เช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังอยู่ในภาวะขาดแคลนเทคโนโลยีแกนหลัก ยังไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เต็มที่ จีนยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม และที่สำคัญปัญหาซอฟต์แวร์ผีระบาดในแดนมังกร ส่งผลให้ตลาดโลกไม่ค่อยมั่นใจต่อตลาดจีนมากนัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจีนจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการขจัดปัญหาดังกล่าวมากกว่าเดิมอย่างน้อยสองเท่า