MD มืออาชีพ… ปั้นได้

ฉัตรชัย บุนนาค อดีตประธาน บริษัท ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาด้าน Leadership และ Executive Coaching อยู่ที่ APM Group ล่าสุดมีโปรเจกต์ที่ไปจับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดหลักสูตร “กรรมการผู้จัดการมืออาชีพ เป็นได้อย่างไร (Professional MD)” โดยจะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ระหว่างวันที่ 15-17 และ 29-31 กรกฎาคมนี้ มุ่งเป้าไปที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ราว 30 คน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นหนทางสร้างคอนเนกชั่นต่อไป

หลักสูตรนี้ฉัตรชัยเป็นคนออกแบบเอง และได้ศึกษาวิจัยและทดลองกับผู้บริหาร TMA มาก่อนหน้านี้แล้ว เนื้อหาประกอบด้วย 7 โมดูล ได้แก่ 1. องค์ประกอบที่ผู้บริหารมืออาชีพขาดไม่ได้ 2. การบริหารจัดการที่ดี 3. การบริหารธุรกิจให้ได้ผลดีเลิศ 4. สร้างแผนธุรกิจอย่างไรให้ยอดเยี่ยม 5. สบายๆ กับการบริหารการเงิน 6. เคล็ดลับในการบริหารงานบุคคล และ 7. หลักการบริหารการตลาดที่จำเป็น

ฉัตรชัย บอกว่าหลักสูตรนี้เป็นเสมือนลายเซ็นของตัวเขา กล้ารับรองเต็มปากว่าหาไม่ได้จากโรงเรียนธุรกิจหรือตำราที่ไหน แต่มาจากประสบการณ์ 25 ปีเต็ม ใช้รูปแบบการอบรมที่พัฒนาจากแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Metacognitive หรือ Reflective Reviews ด้วยหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริง และยกกรณีศึกษาที่มาจากประสบการณ์ตรง ทำเวิร์กช็อปแล้วนำกลับไปใช้ที่บริษัทได้ และตบท้ายว่า “การเป็นผู้บริหารถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง คนเป็น MD ต้องเรียนรู้ไม่มีวันจบ (learn) ทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว (relearn) และล้างความคิดเก่าที่ไม่ทันสมัยหรือใช้งานไม่ได้ทิ้งไป (unlearn)”

10D ที่ MD พึงมี

Dreamer เป็นนักฝันที่มีวิสัยทัศน์
Decisiveness กล้าตัดสินใจ กล้าฟันธง
Doer เป็นนักปฏิบัติ
Determination ฟันฝ่าอุปสรรค
Dedication อุทิศตน
Devotion มีความทุ่มเท
Detail ใส่ใจในรายละเอียด ลงลึกแต่มีขอบเขต
Destiny รู้จุดหมายปลายทางที่จะพาองค์กรไปถึง
Deliver สร้างผลงาน-ผลประกอบการให้เกิดขึ้นได้
Distribution แบ่งปันความสำเร็จให้คนรอบตัว

9F ที่ MD ขาดไม่ได้

Founder เป็นผู้มีความริเริ่ม
Focus มีความชัดเจน อยู่กับความเป็นจริง
Fast ตัดสินใจเร็ว
Flexible เปิดใจกว้าง รู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง
Forever Innovatiing เข้าใจและรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
Flat Organization ลดขั้นตอน ลำดับชั้นในองค์กร
Frugal ใช้เงินเป็น ระมัดระวังเรื่องต้นทุน
Friendly มนุษยสัมพันธ์ดีกับลูกค้า ลูกน้อง เจ้านาย
Fun สนุกกับงาน

Website

www.tma.or.th