ห้องคอมพิวเตอร์ลูกกวาด

โรงเรียนระดับประถมชื่อบาร์โลว์ พาร์ค ในสหรัฐอเมริกา ดึงดูดใจนักเรียนด้วยการสร้างห้องแล็ปคอมพิวเตอร์สีสันสะดุดตาสุดๆ เพราะเชื่อว่าเด็กในวัยปฐมชอบอะไรที่มีสีสันจัดจ้าน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสนใจเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น โรงเรียนในเมืองไทยน่าจะเอาอย่างบ้าง รับรองเด็กนักเรียนแห่ไปสมัครเรียนตรึม