Watson Wyatt: เสริมกลยุทธ์ให้ HR

“When an organization needs to streamline the correct solution should be rightsizing not downsizing or cost-cutting.”

ผลพวงจากยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ทำให้หลายองค์กรเห็นความสำคัญของการปรับตัวลดความอุ้ยอ้าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แต่ขณะเดียวกันการปรับลดจำนวนบุคลากร ก็เป็นหน้าที่ที่สร้างความลำบากใจให้กับแผนก HR มากที่สุด เพราะหากใช้กระบวนการไม่เหมาะสม อาจเสีย “คนเก่ง” ไปได้ง่ายๆ แนวคิด Talent Management จึงถูกพูดถึงและนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยนอกจากต้องรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดแล้ว ยังต้องวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างคนเก่งขึ้นมาปูทางสู่การเติบโตขององค์กรด้วย

ปัญหาข้อหนึ่งที่หลายองค์กรเผชิญ คือการที่ผู้บริหารระดับสูงยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Talent Management ซึ่งฝ่าย HR เอง ยังให้คำตอบได้ไม่ตรงประเด็นนัก โดยส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นแค่เพียงการฝึกอบรม ทั้งที่ข้อสำคัญต้องโฟกัสไปที่ประเด็นว่าด้วย 1.องค์กรมีบุคลากรที่เหมาะสม (Right Person) 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ (Right Competencies) 3. เขาเหล่านั้นถูกส่งไปอยู่ในส่วนงานที่สอดคล้องกับความสามารถ (Right Place) 4. พวกเขาทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (Doing the Right Things)

Watson Wyatt เป็นองค์กรธุรกิจให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีพนักงานกว่า 6,200 คน ใน 90 สาขา กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2540 นอกเหนือจากบริการให้คำปรึกษาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ บริการสำรวจอัตราค่าจ้างค่าตอบแทน บริการข้อมูลงานวิจัย และบริการ IN-House Training แล้ว ยังมีการจัดคอร์สฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่เป็นประจำ และหนึ่งในหัวข้อการสัมมนาที่มีผู้เข้าอบรมมากที่สุดก็คือเรื่อง Top Talent Management

การจัดอบรมสัมมนาของ Watson Wyatt ในหัวข้อ Top Talent Management ครั้งล่าสุดมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหารงาน HR จากองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรด้วยกัน อาทิ ปตท. สำรวจและผลิต, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, DTAC, ธนาคารกรุงไทย, ปูนซีเมนต์นครหลวง และอีกหลายบริษัท

โดยรูปแบบไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายประกอบชีตตามที่มักพบในการสัมมนาทั่วๆ ไป แต่เป็นการให้ไอเดีย และถามนำเพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งต่างก็เป็นผู้บริหารงาน HR ขององค์กร ทำให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และในช่วงท้ายของวันก็เป็นเวิร์กช็อป ศึกษากรณีของ General Motors (GM) และให้ผู้ร่วมสัมมนาแก้โจทย์สถานการณ์จำลองร่วมกัน เป็นการสรุปรวบยอดแนวคิดที่ได้ฟังบรรยายมาทั้งวันได้อย่างชัดเจนที่สุด

นอกจากนั้น สำหรับบุคคลทั่วไป แม้จะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในสายงาน HR ทาง Watson Wyatt ก็มีโปรแกรมอบรมสัมมนาที่น่าสนใจให้เข้าร่วมได้ อาทิ HR for Non-HR or Line Manager ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2548 นี้ เพราะงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องของ HR เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของคนทั้งองค์กรที่จะร่วมกันทำงานเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน

โปรแกรม Talent Management จะสำเร็จหรือไม่ ตรวจสอบได้ด้วยคำถามต่อไปนี้

1. ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างจริงจัง ใช่หรือไม่?
2. มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่? การดำเนินงานเป็นแค่การจัดอีเวนต์ปีละครั้ง หรือเป็นกระบวนการที่กลืนไปกับนโยบาย career planning และนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร?
3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ถูกออกแบบขึ้นอย่างสอดคล้องกับโปรแกรม Talent Management ใช่หรือไม่?
4. โปรแกรม Talent Management สอดคล้องกับแผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายในอนาคตขององค์กรหรือไม่?
5. กระบวนการที่ทำอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายหรือไม่?
6. การประเมินอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำ หรือไม่?

Website

www.watsonwyatt.co.th