Publi-Metro

ใน Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน 12 สายของกรุงมาดริด นับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 226.9 กิโลเมตร ในแต่ละวันมีผู้คนสัญจรไปมา 1.6 ล้านคน หรือปีละกว่า 600 ล้านคน ตัวเลขนี้หมายถึง สายตา 1.6 ล้านคู่ต้องมองไปยังมุมใดมุมหนึ่งของ Metro ในแต่ละวัน สำหรับนักโฆษณาแล้ว ตัวเลขอย่างนี้ย่อมเป็นที่ดึงดูดใจยิ่งนัก

สำหรับบางคนที่เคยเดินไปในจุดที่มีผู้คนสัญจรไปมาเยอะๆ ในกรุงเทพฯ หันสายตาไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายโฆษณา ก็คงจะอดคิดไม่ได้ว่าในเมโทรมาดริดจะเจอสภาพเดียวกัน

ความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลย ที่นี่มีเพียงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางไว้เป็นสัดส่วนที่บริเวณสถานีและทางเดินเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาสัปดาห์ละครั้ง ในตัวรถไม่มีป้ายโฆษณาเลย ในสถานีใหญ่ก็จะมีจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่และจอทีวีเพิ่มขึ้นมา ที่นำเสนอทั้งข่าวสารและโฆษณา แต่ในบางสถานีก็ไม่มีแผ่นป้ายโฆษณาเลย เป็นเพียงผนังเรียบๆ

สรุปได้ว่ามีโฆษณาแต่ “พอดี” ไม่หวังประโยชน์จากลูกค้า-ผู้โดยสาร จนเกินไป