เส้นทางแบรนด์ LG

ทศวรรษปี 50

1950 ก่อตั้ง GoldStar (LG Electronics ในปัจจุบัน)
ทศวรรษปี 50
1962 บริษัทเกาหลีรายแรกที่ส่งเครื่องรับวิทยุไปจำหน่ายยังอเมริกา และฮ่องกง
1965 บริษัทเกาหลีรายแรกที่ผลิตตู้เย็น
1968 บริษัทเกาหลีรายแรกที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ
1969 บริษัทเกาหลีรายแรกที่ผลิตเครื่องซักผ้า
ทศวรรษปี 70
1974 GoldStar Communications ก้าวสู่บริษัทมหาชน
1977 เริ่มผลิตโทรศัพท์สี
1978 บริษัทเกาหลีรายแรกที่ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทศวรรษปี 80
1980 เปิดสาขาทำตลาดในเยอรมนีเป็นประเทศแรกในยุโรป
1981 ก่อตั้งโรงงานผลิตโทรทัศน์สีขึ้นในสหรัฐอเมริกา
1989 เปิดสาขาทำตลาดและก่อตั้งโรงงานร่วมผลิตในประเทศไทย
ทศวรรษปี 90
1994 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น LG Electronics และเข้าถือครองฐานการผลิต Zenith ในอเมริกา
1997 บริษัทแรกของโลกที่พัฒนา IC สำหรับ DTV และวางจำหน่าย PDP TV ขนาด 40 ครั้งแรก
ทศวรรษปี 2000
2000 วางจำหน่ายตู้เย็นอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับระบบ Internet เป็นรายแรกของโลก
2003 บริษัทแรกของโลกที่พัฒนาโทรศัพท์มือถือระบบ IMT-2000 และ PDP TV ขนาดใหญ่ 76 นิ้ว
2004 ผลิต LCD TV ขนาด 55 นิ้ว และวางจำหน่าย Plasma TV ขนาด 71 นิ้วใหญ่ที่สุดในโลก