ความแรง “Hispanic”

“Hispanic” กลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกา กำลังเป็นตลาดใหญ่ของนิตยสาร ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงบนแผงหนังสือได้ชัดเจนอย่างยิ่งในเวลานี้ เพราะจำนวนนิตยสาร Hispanic เพิ่มขึ้น ตามจำนวนประชากรกลุ่มนี้

The Standard Periodical Directory รายงานว่า จำนวนผู้อ่านเชื้อสายฮิสแพนิคในสหรัฐอเมริกา และคานาคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ในปี 2006 นี้จะมีหัวหนังสือสำหรับผู้อ่านกลุ่มนี้ 326 ฉบับ จากปี 1996 ที่มีเพียง 124 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้นิตยสารเฉพาะทางที่เจาะเฉพาะกลุ่มผู้อ่านก็จะเติบโตขึ้นอย่างมาก เช่น นิตยสารเนื้อหาเกี่ยวกับ แต่งงาน การตกต่างที่อยู่อาศัย และกอล์ฟ