โฮ ชิง

มาดาม ”โฮ ชิง” (Ho Ching) ซีอีโอของเทมาเส็ก อายุ 49 ปี สมรสกับ “ลี เซียน ลุง” นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 1985 หรือ ปี 2528 (หลังจากภรรยาคนแรกของลี เซียน ลุง ถึงแก่กรรม)

“โฮ ชิง” เป็นพี่สาวคนโต ในบรรดาพี่น้อง 4 คน ของครองครัวที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ บิดาคือ ”โฮ เอง ฮอง” และมารดา ”ชาน ฉิว ปิง” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ในปี 2519 ที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ และปริญญาโท สาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เคยทำงานเป็นวิศวกร ประจำกระทรวงกลาโหม เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี โดยปี 2530 โฮ ชิง เริ่มข้าสู่วงการธุรกิจ โดยเริ่มต้นที่บริษัทสิงคโปร์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในการบริหารของรัฐ และได้รับงานจากกระทรวงกลาโหมทั้งหมด

หลักการบริหารที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของโฮ ชิง คือเป็นนักบริหารใช้หลักการในการตัดสินใจ แบบเป็นไปตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด ยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการโน้มน้าวได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2548 นิตยสารฟอร์จูนจัดให้ “โฮ ชิง” เป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลสูงสุด ติดอันดับ 11 ในประเภทนักธุรกิจหญิง ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือติดอันดับตลอดมา โดยปี 2547 อยู่อันดับ 5 และปี 2546 อยู่อันดับ 10

นอกจากนี้นิตยสารฟอร์บส์ยังให้อันดับ ”โฮ ชิง” เมื่อกลางปี 2548 ว่าเป็นสตรีที่ทรงอิทธิผลในอันดับที่ 30 จากทั้งหมด 100 คนทั่วโลก เพราะผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารกองทุนเทมาเส็กที่มากกว่า 200,000 ล้านบาท โดยเทมาเส็กสามารถเข้าถือหุ้นส่วนในธุรกิจสำคัญทั่วโลก เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ ธนาคารดีบีเอส และยังคงมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่องที่จะลงทุนนอกประเทศสิงคโปร์

น้องสาวของโฮ ชิง “โฮ เปง” ยังอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สิงคโปร์อีกด้วย