“โยคะ” บนแผง

ค่ายสิ่งพิมพ์ Rodale เจ้าของหัวนิตยสารชื่อ Prevention และ Men’s Health และอีกหลายเล่มที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพ เริ่มเข้าจับกลุ่มผู้อ่านชาวอเมริกันที่ชื่นชอบโยคะ ด้วยการเปิดตัวนิตยสารใหม่ Yoga Life เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากพบกันบนแผงแล้ว ยังสามารถพบกันในโลกออนไลน์อีกด้วย ที่ www.iyogalife.com

เล่มแรกสำหรับ Yoga Life นี้ มีทั้งหมด 96 หน้า มีหน้าโฆษณา 17 หน้า ส่วนจะมีอีกกี่เล่มนั้น Rodale ขอเวลาดูผลตอบรับจากคนอ่านสักระยะหนึ่ง

สำหรับคู่แข่ง หรือนิตยสารเนื้อหาเกี่ยวกับ Yoga นั้นมีเจ้าตลาดได้ใจกลุ่มคนอ่านอยู่แล้ว คือ Yoga Journal ที่ก่อตั้งเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยสมาคมผู้สอนโยคะ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเล่มนี้มียอดจำหน่ายเพิ่มมากกว่า 95% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากนี้ยังมีนิตยสารเกี่ยวกับโยคะอีกหลายเล่ม เช่น Yoga International, Fit Yoga, Yoga for Every Body ที่มีอยู่บนแผง

ชาวอเมริกันกับโยคะในปี 2547
– มีจำนวนผู้ฝึกโยคะ 16.5 ล้านคน
– เป็นผู้หญิง 77%
– มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากกว่า 75,000 เหรียญหสรัฐ
– ใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า บริการโยคะประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ