บินแบบ Non-Stop

เส้นทางบินจากอเมริกาจนถึงเอเชียตะวันออกไกล ในเมืองหลักอย่างนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นเส้นทางที่หลายสายการบินต่างจับจ้องให้บริการเพราะจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากช่วงซบเซาสุดขีดของธุรกิจการบินภายหลังเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน

ซึ่งจุดขายใหม่ที่สายการบินต่างพยายามแข่งให้บริการคือการใช้เวลาน้อยที่สุด 13-18 ชั่วโมง บินแบบไม่ต้องหยุด ม้วนเดียวถึงจุดหมาย และความสะดวกสบายสูงสุด ทั้งหมดคือบริการที่ผู้โดยสารต้องการมากกว่าเรื่องราคา

ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจข้ามชาติที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็น Wal-Mart, Hewlett-Packard และ IBM ทำให้การเดินทางของนักธุรกิจกลับมาอีกครั้ง และไม่เพียงตะวันออกไกลเท่านั้น แต่ยังมีในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีส่วนให้สายการบินฟื้นกลับมาอีกครั้ง

ส่วนสายการบินที่ลงแข่งขันก็ไม่เพียงสายการบินยักษ์ใหญ่ของอเมริกา อย่างยูไนเต็ด แอร์ไลน์ และนอร์ธเวสต์ เท่านั้น สายการบินในเอเชียเองก็พยายามสร้างความแข็งแกร่งเพื่อแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นสายการบินจากเกาหลีใต้ และจากจีน ซึ่งราคาไม่ได้เป็นปัญหาทำให้การเดินทางของผู้โดยสารลดลง เพราะเฉลี่ยค่าโดยสารเส้นทางจากอเมริกาถึงเอเชีย เที่ยวเดียวอยู่ที่ 871 เหรียญสหรัฐ แพงขึ้นจากปีที่แล้ว 6% และหากดูเฉพาะจากอเมริกา-จีน อยู่ที่ 1,099 เหรียญสหรัฐ แพงกว่าปีที่แล้ว 8%