เมาส์วัดอุณหภูมิ

Temperature Mouse เป็นเมาส์เลเซอร์แบบ USB พอร์ต เหมาะสำหรับการใช้งานกับโน้ตบุ๊ก โดยเพิ่มฟังก์ชันพิเศษให้ใช้เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และวัดคลื่นได้ น้ำนักเพียง 50 กรัม นับเป็นตัวอย่างการดีไซน์อุปกรณ์ไอทีให้มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย และเพิ่มความแตกต่างในการทำตลาดยุคนี้

http://usb.brando.com.hk

Global Launch-เมษายน 2549
วางจำหน่าย-พฤษภาคม 2549
ราคา-ประมาณ 700 บาท