ข้อมูลบัตรเครดิตรั่วซื้อขายบนเน็ต

19 เมษายน 2549

ข้อมูลบัตรเครดิตถูกขายในอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายมากกว่า 400 หมายเลขต่อวัน ในราคาแค่ 1 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งหมายเลข ผ่านทาง Chatroom ต่างๆ

หมายเลขบัตรเครดิตที่มาพร้อมรหัสรักษาความปลอดภัยจะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 10 เหรียญสหรัฐ และถ้าหากมาพร้อมกับรหัสประจำตัวประชาชน จะราคาถึง 175 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

ปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ส ผู้ขายจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในแง่ของการสร้างระบบ – การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอันเป็นหัวใจสำคัญ เพราะผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่นต่อการซื้อสินค้า

Card Corp บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่ตรวจดูห้องสนทนาออนไลน์ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 ห้องต่างๆเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายข้อมูลบัตรเครดิตพบว่า ผู้ขายจะใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่ในการติดต่อซื้อขายไปเรื่อยๆ ไม่ปักหลักอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งนานๆ

Web Links :
www.cardcorp.co.uk