Sunday, April 21, 2024
Home Tags กระทรวงอุตสาหกรรม

Tag: กระทรวงอุตสาหกรรม

พงษ์ศักดิ์” เป็นประธานลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง “กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุน SME” – “ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี”

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม กับนายมานพ ธรรมสิริอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ออกแบบไมโครชิพ (Microchip) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทค โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุขวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ ชั้น...

“พงษ์ศักดิ์” ต้อนรับ “รมช.เศรษฐกิจฯ เยอรมนี”

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การก่อสร้าง การคมนาคมและเทคโนโลยี มลรัฐบาวาเรีย (Mr. Hans Spitzner) พร้อมคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ เรื่องลู่ทางด้านธุรกิจและโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในไทย ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ก.อุตสาหกรรม แถลงข่าวจัดการสัมมนา Auto Part Marketing Development

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน 2004 Thailand Automotive Seminar the Series III : Auto Part Marketing Development โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนงาน อาทิ Pricewaterhouse Coopers Bearing Point MB Tech...

"พงษ์ศักดิ์" เป็นประธานลงนามในสัญญาร่วมทุน

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริาท สวิงเกีย จำกัด บริษัท สยาม ไลฟ์ ไซ-เอินซ จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท โชตธนโชติ จำกัด บริษัท เกมเมกเกอร์ จำกัด บริษัท...

เหมราชผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาคารสำเร็จรูปและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีนางอัยชลี ชวนิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ...

"พงษ์ศักดิ์" ตรวจเยี่ยมสวนอุตสาหกรรมบางกระดี

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางตรวจเยี่ยมสวนอุตสาหกรรมบางกระดี เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ณ ห้องประชุมสถาบันสิรินธร ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมฯ เครื่องนุ่งห่ม ร่วมแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเธียรชัย มหาศิริ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือกับท่านรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ภาครัฐบาลช่วยเหลือและคอยสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยสามารถนำรายได้เข้าประเทศแต่ละปีมีตัวเลขยอดการส่งออกมีมากกว่าแสนล้านบาท ในการเข้าพบครั้งนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางการร่วมมือร่วมใจในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยให้พัฒนาก้าวไปสู่ระดับโลก

“พงษ์ศักดิ์” กระตุ้นผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สปีดตามกระแสตลาดโลก

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ในงานสัมมนา “2004 Thailand Automobile Seminar Auto Parts Marketing Development” โดยมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และบริาทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก กว่า 200 บริษัท ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยรับรู้และปรับตัวให้พร้อมเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ หรือ “Detroit of...

ศิษย์เก่าจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ “ทีมจามจุรีโรย” เพื่อนร่วมรุ่นสมัยฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยมีนายเทพชัย วชิโนทัย นำคณะเพื่อนๆ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความยินดี

นายพงษ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและอดีตข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะเพื่อนๆ จากวิศวจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่เข้าบริหารงานกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องทำงาน สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เมื่อเร็วๆ นี้