"พงษ์ศักดิ์" เป็นประธานลงนามในสัญญาร่วมทุน

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริาท สวิงเกีย จำกัด บริษัท สยาม ไลฟ์ ไซ-เอินซ จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท โชตธนโชติ จำกัด บริษัท เกมเมกเกอร์ จำกัด บริษัท เอลิสิโอ จำกัด โดยมีนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้จัดการกองทุนรอมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชุณหะวัร ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้