ช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ไทย

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานที่มีความพร้อมในการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย จัดงานพิธีมอบบัตรประจำตัวที่ปรึกษา APEC-IBIZ ครั้งที่ 1 ให้กับคณะที่ปรึกษาธุรกิจฯ ที่ผ่านเกณฑ์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ท่านละกว่า 400 ชั่วโมง มากกว่า 10 กิจการ ณ โรงแรมสยามซิติ้ เมื่อเร็วๆนี้