กระทรวงอุตฯ ฉลองครบรอบ 72 ปี จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Industry Expo 2014” มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดใหญ่ “Thailand Industry Expo 2014” ภายใต้ธีม “ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย และผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 คน พร้อมรับนโยบาย คสช. เดินหน้าคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป

ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษที่กระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ปี ภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี  SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคทั่วไป พร้อมจัดโปรแกรมพิเศษคืนความสุขแก่ประชาชนตลอด 6 วันของการจัดงาน

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน และเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและผู้ประกอบไทย ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติไปจนถึง ผู้ประกอบการ SMEs  วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ถือเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจภาคชุมชน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตในภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่ AEC

ที่สำคัญงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ด้วย 3 พ. ได้แก่ พื้นที่ พันธมิตร และพลัง โดยจัดเต็มบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียบพร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 30 หน่วยงาน  ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,500 ราย

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเป็นนิทรรศการ การแสดงสินค้า และส่วนที่สองเป็นการประชุมสัมมนา Workshop สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ   ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดงานอีกด้วย

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 กล่าวถึงนิทรรศการที่จะจัดขึ้นว่า ทางกระทรวงฯ มีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

และโซนนิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI Pavilion) ที่จะนำเสนอภายใต้แนวคิด 6 รอบ แห่งการพัฒนาขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมไทย โดยรูปแบบการนำเสนอ จะใช้สื่อทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกระทรวงฯ มากขึ้น  โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชนและวิสาหกิจทั่วไป ตลอดจนแผนงานในอนาคตเพื่อยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการเชื่อมโยงสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน 

งาน Thailand Industry Expo 2014 ถือเป็นการจัดงานครั้งสำคัญ ที่ผนึกกำลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ มาร่วมจัดแสดงผลงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 30 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,500 ราย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง

และเพื่อร่วมคืนความสุขให้ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่มาจัดแสดงสินค้านั้น ได้จัดเตรียมสินค้าดี มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อให้ภาคประชาชนมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอย ของดีของไทย และมีความภูมิใจในการเลือกใช้สินค้าไทย ขณะนี้ กระทรวงฯ กำลังขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในการจัดโปรแกรมพิเศษในการคืนความสุขตลอด 6 วันของการจัดงาน

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า นอกจากการคืนความสุขให้ประชาชนผู้บริโภคแล้ว  กระทรวงฯ ยังมุ่งคืนความสุขให้กลุ่มผู้ประกอบการด้วย โดยงานนี้เป็นเวทีสำคัญของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ SMEs และOTOP ในการต่อยอดธุรกิจ การสร้างโอกาสและทางเลือกทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่มาร่วมในงานนี้จะได้เห็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยจะเห็นถึงเครื่องมือและการบริการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs และ OTOP โดยหัวข้อการสัมมนาจะมีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของทั้งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ และผู้ที่สนใจจะตั้งต้นทำธุรกิจของตัวเอง นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดให้มี คลินิกอุตสาหกรรม สำหรับให้คำปรึกษาเฉพาะตัวแก่ผู้ประกอบการโรงงาน SMEs OTOP โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดจนการบริการทางการเงินจาก SMEs Bank และ บสย. และผู้ประกอบการจะมีโอกาสเข้าถึงการเชื่อมต่อพันธมิตรทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เป็นต้น

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล เข้าร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานใครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ที่พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง