กระทรวงอุตฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่อเนื่อง สานต่อโครงการ “อปท.อุตสาหกรรม สัญจร’13”

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนสานต่อโครงการ “อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013” ร่วมโรดโชว์นวัตกรรมสินค้า และประชุมวิชาการสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบจ.-อบต. ทั่วประเทศ หลังกระแสตอบรับดีจากการจัดโครงการในครั้งแรก เตรียมเดินสายจัดกิจกรรมต่อเนื่องใน 4 จังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค นครราชสีมา สงขลา ชลบุรี และพิษณุโลก ช่วงตุลาคม 2556 – มกราคม 2557

นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานโครงสร้างงานระบบ และงานก่อสร้างที่ร่วมสนับสนุน อาทิ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ผู้นำในธุรกิจกระเบื้องภายใต้ชื่อ “กระเบื้องตราลูกโลก”, บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด ผู้นำด้านกล้องวงจรปิด แบรนด์ “ไฮวิว”, บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตท่อ HDPE คุณภาพสูงในการจัดโครงการ “อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013” ขึ้นเพื่อร่วมนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการแสดงสินค้า และการประชุมวิชาการสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทั่วประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา, สงขลา, ชลบุรี และพิษณุโลก ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557

“โครงการ อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการในปี 2012 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างงานระบบ และงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการวางแผน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมสมอง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ภาคประชาสังคม และ มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานราชการในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้มีโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้น และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และองค์การบริการส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นางอรรชกา กล่าว

สำหรับกิจกรรมของ โครงการ “อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2013” ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในประจำจังหวัดนำร่องได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากบริษัทชั้นนำ โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก ส่วนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอาคารและก่อสร้าง, กลุ่มอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, กลุ่มอุตสาหกรรมงานตกแต่งและออกแบบ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์, กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ส่วนที่สอง การประชุมวิชาการงานโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ เทคโนโลยีในการปกป้องความชื้นและน้ำสำหรับวัสดุที่มีรูพรุน เพื่องานโครงสร้าง, การออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ ภัยพิบัติ, นวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างสีเขียว, นวัตกรรมอุปกรณ์เชื่อมต่องานโครงสร้างสามารถจับยึดได้ทุกทิศทางประหยัดพลังงาน, เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณอย่างถูกต้อง, เทคนิคการเตรียมรายละเอียดเพื่อการตรวจรับ และประเมินผลจาก สตง. เป็นต้น และส่วนที่สาม การจัดเสวนาในหัวข้อ “Roadmap การพัฒนาท้องถิ่น” ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการดังกล่าวจะมีการจัดในศูนย์กลางภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2556, จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเจบีหรรษา วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556, จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2556 และที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน วันที่ 20 – 21 มกราคม 2557 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลของโครงการ สามารถสอบถามได้ที่ 02-661-7750