Saturday, December 4, 2021
Home Tags การคมนาคมระบบราง

Tag: การคมนาคมระบบราง

มาทำความรู้จัก “รถไฟฟ้าสายสีทอง”

รถไฟฟ้าสายสีทอง คือ รถไฟฟ้าสายเดียวที่วิ่งขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา (แทนที่จะวิ่งข้ามแม่น้ำ) มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นที่เกิดขึ้นจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของโครงการต่างๆ ในพื้นที่ธนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ย่านคลองสาน ซึ่งมีสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก