Wednesday, November 29, 2023
Home Tags การผลิต

Tag: การผลิต

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ควัก 7 หมื่นล้านเยน หนุนโรงงานย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียน

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มจ่ายเงินสนับสนุนให้โรงงานญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบซัพพลายเชน และลดการพึ่งพาการผลิตในจีน