Saturday, June 3, 2023
Home Tags ขาดแคลนน้ำ

Tag: ขาดแคลนน้ำ

วิกฤต ‘ชิปขาดตลาด’ อาจหนักขึ้น หลังไต้หวันเจอ ‘ภัยแล้ง’ ส่งผลต่อการผลิต

ผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีของไต้หวัน โดยเฉพาะบริษัทผลิต ‘ชิป’ ซึ่งกำลังขาดตลาดอยู่ในขณะนี้ กำลังกลัวว่ากำลังผลิตของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดของเกาะในรอบหลายทศวรรษของไต้หวัน เนื่องจาก ‘น้ำ’ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต