Monday, November 29, 2021
Home Tags จง ซานซาน

Tag: จง ซานซาน

“จง สานส่าน” หมาป่าเดียวดาย ขายน้ำแร่จนขึ้นแท่นมหาเศรษฐีรวยสุดในเอเชีย 2.33 ล้านล้านบาท

กลุ่มสื่อต่างชาติ รายงาน “จง สานส่าน” มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการน้ำดื่ม ‘หนงฟู สปริง’ (Nongfu Spring) โค่น “มูเกช อัมบานี” นักธุรกิจอินเดียขึ้นแท่นมหาเศรษฐีรวยสุดในเอเชีย