Thursday, September 29, 2022
Home Tags จีนเดียว

Tag: จีนเดียว

งานงอก! ‘จีน’ ระงับส่งออก ‘ทราย’ วัตถุดิบสำคัญในการผลิต ‘ชิป’ ให้ไต้หวัน

หลังจากที่ แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนไต้หวัน ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีน-สหรัฐฯ และไต้หวัน ยิ่งทวีความตึงเครียด โดยทางจีนก็ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการ ประกาศซ้อมรบด้วยอาวุธจริงรอบอาณาเขตไต้หวัน รวมถึงระงับการนำเข้าและส่งออกสินค้า และหนึ่งในนั้นก็คือ ทราย