Saturday, May 21, 2022
Home Tags จีนแบนเกม

Tag: จีนแบนเกม

บริษัท ‘เกม’ จีนตายนับหมื่น เหตุขายเกมไม่ได้ เพราะรัฐบาล ‘ไม่อนุมัติเกมใหม่’ ลงตลาด

หลังจากที่ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน แสดงเห็นว่า เกมเป็นยาเสพติดอิเล็กทรอนิกส์ การที่เสพมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทำให้ สำนักงานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ของจีนได้ออกกฎใหม่ โดยจะกำหนดให้เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศจีน สามารถเล่นวิดีโอเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์