Thursday, June 20, 2024
Home Tags ชล อโรมาทีค

Tag: ชล อโรมาทีค

รู้จัก ‘ชล อโรมาทีค’ แบรนด์เครื่องหอมน้องใหม่ขอชิงชัยในตลาด ‘อโรมาเทอราปี’ 3.6 พันล้านบาท

ภาพรวมตลาด อโรมาเทอราปี ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่ ไทย ถือเป็นประเทศในโซนร้อนทำให้มีศักยภาพในการปลูกวัตถุดิบ รวมถึงมีความรู้ในการใช้ สมุนไพร ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่มีแบรนด์ไทยมากมายที่โด่งดังในต่างประเทศ