Saturday, May 18, 2024
Home Tags ชั้นโอโซน

Tag: ชั้นโอโซน

ข่าวดี! UN เผยชั้น ‘โอโซน’ โลกกำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ

บรรยากาศโลกชั้น โอโซน ถือเป็นชั้นบรรยากาศที่ใช้ปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจกตา และทำลายพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำลายชั้นโอโซนก็คือ มนุษย์ แต่ในช่วงหลายปีมานี้ มนุษย์เองก็พยายามจะลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นผล