Wednesday, October 4, 2023
Home Tags ชำระเงินสะดวก

Tag: ชำระเงินสะดวก

เจาะลึก ‘ดีแทค ดีชัวรันส์’ ประกันออนไลน์จาก ‘ดีแทค’ อีกก้าวสู่บริการที่มากกว่า ‘โทรคมนาคม’

แม้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในไทยจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากการมาของวัคซีน แต่ในช่วงเกือบ 2 ปี COVID-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home) การรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) และนั่นก็ทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้ออนไลน์มาก ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวไปสู่ดิจิทัล ธุรกิจประกันภัย ก็ถือเป็นอีกธุรกิจที่มีการปรับตัวมากขึ้น แน่นอนว่าการระบาดของ COVID-19 ทำให้คนสนใจที่จะทำประกันมากขึ้น ดังนั้น...