Thursday, February 25, 2021
Home Tags ช้อปปิ้งด้วยเสียง

Tag: ช้อปปิ้งด้วยเสียง

Mastercard ปรับตัวรับยุคช้อปปิ้งด้วยเสียง

0
“ทา-รัน-ทั้น-ทา-รัน-ทั่น” คือทำนองเพลงที่ Mastercard บอกว่าจะเป็น sonic logo หรือโลโก้เสียงซึ่งจะดังทุกครั้งที่ลูกค้าทำการซื้อ ถือเป็นการปรับตัวของบริษัทการเงินที่มีอายุกว่า 53 ปีเพื่อให้ทันกับยุคทองแห่งการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบผู้ช่วยเสียง ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า