Thursday, February 22, 2024
Home Tags ซีบีอาร์อี

Tag: ซีบีอาร์อี

“เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์” อาคารสำนักงานที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงาน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปรับแผนการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะตลาดอาคารสำนักงาน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สำนักงานให้ได้มากที่สุด หลังจากกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่เช่าพื้นที่สำนักงานได้ปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบผสมผสานการทำงานในสำนักงานและจากสถานที่อื่น(ไฮบริด) มาใช้มากขึ้น เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ นางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ กรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สำนักงานในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้อาคารสำนักงานเก่าหลายแห่งไม่เหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ทำงานยุคใหม่   ขณะที่จำนวนโครงการสำนักงานใหม่ๆ...