Tuesday, March 21, 2023
Home Tags ซื้อคอนโด

Tag: ซื้อคอนโด

เปิดวิเคราะห์ ‘ราคาคอนโดฯ’ กลุ่ม Hi-End เเพงต่อเนื่อง เเม้เจอโควิด ทำเลรอบนอกร่วง 4-6%

เปิดวิเคราะห์ ‘ราคาคอนโดมิเนียม’ เมืองไทย ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที่มีการระบาดระลอกใหม่ พบคอนโดฯ Hi-End ยังเเพงต่อเนื่อง ย่านใจกลางธุรกิจราคาลง 2% ส่วนทำเลรอบนอกราคาร่วงหนัก 4-6% TMB Analytics ประเมินว่าปัจจัยเสี่ยงในการระบาดระลอกใหม่ จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เเละราคาคอนโดมิเนียม จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน web scraping ราคาเสนอขายคอนโดฯ ในแต่ละพื้นที่กว่า 2,000 โครงการ...