Thursday, September 29, 2022
Home Tags ตกแต่งบ้าน

Tag: ตกแต่งบ้าน

ยอดขายออนไลน์ ‘IKEA’ โต 45% เหตุผู้บริโภคเปลี่ยนบ้านเป็น ‘โรงเรียน’ และ ‘ออฟฟิศ’

อย่างที่รู้ว่าช่วง COVID-19 ทำให้หลายคนต้อง Work และ Learn From Home แต่จะแค่เปิดคอมนั่งทำงานหรือเรียนหนังสือก็คงไม่ได้ฟีล แต่บรรยากาศรอบข้างต้องเหมาะแก่การทำงานหรือเรียนหนังสือด้วย ดังนั้น ยอดขายออนไลน์ของ ‘Ikea’ จึงพุ่งแรงอย่างมากในช่วงที่เกิดโรคระบาดของ COVID-19 เนื่องจากผู้คนนับล้านเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงเรียนและออฟฟิศชั่วคราว