Monday, March 20, 2023
Home Tags ตะหลิว

Tag: ตะหลิว

“เชสเตอร์” เอาด้วย! ปั้นแบรนด์ “ตะหลิว” ร่วมวงสตรีทฟู้ด ท้าชน “เขียง-อร่อยดี”

กลายเป็นเทรนด์ของเชนร้านอาหารยุคนี้ที่ต้องแตกแบรนด์ใหม่เพื่อจับในทุกๆ เซ็กเมนต์ โดยกลุ่ม "สตรีทฟู้ด" มาแรง ล่าสุด "เชสเตอร์" QSR ในเครือ CPF ได้ปั้นแบรนด์ "ตะหลิว" เริ่มเข้าฟู้ดคอร์ท พร้อมขายแฟรนไชส์ปีหน้า